All news

Page 1 of 4  > >>

Weesp As met Allure
LAP Landscape & Urban Design wint met De Bie Wegenbouw uit Velserbroek de opdracht om de As met Allure aan te leggen in Weesp. Het project betreft een herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. De uitvoering start zomer 2018.

Read this post

Hart van Bodegraven
Dorpsbouwmeester Bodegraven geeft groen licht voor ontwikkeling ‘Hart van Bodegraven’. LAP Landscape & Urban Design ontwierp de architectuur als integraal onderdeel van de stedenbouw en het landschapsontwerp.

Read this post

bangertenoostenpolder
In samenwerking met duurzaamheid adviesbureau Merosch won LAP de selectie voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie Bangert en Oostenpolder te Hoorn.

Read this post

Publiekspresentatie Emmen
LAP Landscape & Urban Design heeft in samenwerking met gemeente Emmen het kwaliteitsboek voor Creatief Mensenpark Emmen afgerond. Het kwaliteitsboek ligt ter inzage en reactie voor bewoners en geïnteresseerden bij de gemeente.

Read this post

MN8
De selectieprocedure voor de locatie Maurits Noord 8 te Ede is gewonnen door LAP Landscape & Urban design. Met het schetsontwerp voor het meergeneratie woonproject rondom een hof is met terughoudende architectuur het project zorgvuldig ingepast in de omgeving van de oude kazernegebouwen.

Read this post

Antoniuskwartier
Na jaren van crisis op de woningmarkt gaan dit najaar twee van onze masterplannen stapsgewijs in de verkoop en verhuur. Het eerste plan is Antoniuskwartier in Utrecht met 150 extra woningen en het tweede plan is Nieuw Weideveld met ongeveer 250 woningen.

Read this post

GeneraalWinkelmanlaan
LAP Landscape & Urban Design wint samen met Groosman Architecten - Pieter Sprangers de tender voor het energieneutrale wooncomplex aan de Generaal Winkelmanlaan te Wassenaar.

Read this post

Lindeveld Aalst
Samen met de Antwerps/Rotterdamse combinatie 2DVW Architecten wint LAP Landscape & Urban Design prijsvraag in Aalst voor 54 nieuwe woningen. Door het klimaat adaptieve waterlandschap en integratie van een duurzame waterhuishouding ontstaat er een dynamisch waterpark voor de nieuwe en huidige bewoners om iedere dag van te genieten.

Read this post

 

If you want to stay in the know about LapLab news and want to participate with our team join us by liking our facebookpage! : 

 

 LAPLANDSCAPEURBANDESIGN

 

Big thanks, we appreciate every like !!