Antoniuskwartier Utrecht

Antoniuskwartier Utrecht

Op de locatie van het voormalig ziekenhuis St. Antonius in Utrecht wordt momenteel hard gebouwd aan de eerste fase van het Antoniuskwartier. Het stedenbouwkundig ontwerp voor de tweede fase is inmiddels afgerond en de verkoop / verhuur van de drie nieuwbouw woonblokken start in de tweede helft van dit jaar.

Het Antoniuskwartier beslaat 4,4ha en kenmerkt zich door bebouwing in een groene setting met bomen volle wasdom. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij meegenomen als belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp en de keuze voor de situering van de nieuwe woonblokken. Het Vechtzoompark vormt een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis op schaal van de stad en regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze locatie wordt de nieuwe wijk beter aangesloten op het Vechtzoompark door paden verlengen en te verbinden en het park weer te herstellen.

De nieuwe wijk bestaat uit twee buurtjes met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte waarin veel waardevolle volwassen Platanen te vinden zijn die momenteel al staan op de plek van de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Het bestaande sportcomplex aan de Belo Horizontedreef blijft behouden en krijgt een nieuwe toegangsweg zodat de kwaliteiten van het Vechtzoompark beter tot hun recht komen. De straat naar het sportcomplex zal getransformeerd worden tot een aantrekkelijke groene zone met wadi’s voor de wateropvang en speelgelegenheden voor kinderen. De bestrating is gereduceerd tot het minimale waardoor er extra ruimte beschikbaar blijft voor tuinen en groen.

Uitgangspunten voor de nieuwe fase waren net als in fase 1 een zeer groene betaalbare woonwijk met grondgebonden woningen te ontwikkelen. In fase 2 worden er drie extra bouwblokken ontwikkeld met daartussen twee autoluwe woonstraten. Deze groene woonstraten zijn vormgegeven met alleen een karrenspoor voor een incidentele auto. Door het minimaliseren van het verharde oppervlakte ontstaat er een groene wijk, die optimaal profiteert van haar omgeving. Het voormalige parkeerveld van het ziekenhuis tussen fase 1 en 2 zal behouden blijven, voor de sportvelden en het bezoekersparkeren. De zeer waardevolle Platanen blijven behouden in het plan en er worden extra Platanen toegevoegd om de structuur te versterken. Het parkeren voor bewoners wordt in de blokken opgelost.

Parkeren wordt in het noordelijke en zuidelijke bouwblok in het blok gerealiseerd en het middelste bouwblok heeft met een doorlopend karrenspoor toegang tot twee parkeerkoffers. De parkeerkoffers worden ingepakt in het groen, zodat er een mooie eenheid in de autoluwe woonstraten van groene hagen ontstaat. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze locatie wordt de nieuwe wijk beter aangesloten op het Vechtzoompark. De paden sluiten aan op de wandelpaden in de omgeving, aan de Einsteindreef komt een groen zone met speelplekken voor kinderen.

Timpaan verwacht na de zomer van 2016 in verkoop en wellicht verhuur te gaan met de tweede fase van het project Antoniuskwartier.

In opdracht van : Timpaan b.v.

Return to Projects