Bodegraven Weideveld

Bodegraven Weideveld

Bodegraven Weideveld heeft een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gebaseerd op het uitgangspunt een kindvriendelijke woonwijk te willen ontwikkelen. Na het winnen van de marktconsultatie tussen negen marktpartijen in 2015 is er een jaar hard gewerkt aan het stedenbouwkundig raamwerk met verschillende verkavelingsmodellen en een voorkeursverkaveling.

Het plan Nieuw Weideveld in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geprojecteerd op de woonvelden 4,5,7 en 8 van nieuwbouw Weideveld en worden ontwikkeld door projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout. De nieuwbouw bestaat straks uit ongeveer 250 woningen verdeeld over de verschillende woonvelden, in diverse categorieën en gaan vanaf het najaar van 2016 in de verhuur en verkoop.

 


Wonen aan het Limespark

Het plan Weideveld ligt aan de oostrand van Bodegraven op de overgang tussen landelijk en stedelijk gebied. De ligging aan de rand van het dorp maakt dat Nieuw Weideveld prachtig groen gelegen is. De recreatieve fiets- en wandelpaden brengen natuurbeleving heel dichtbij. Het plan Weideveld is goed verbonden aan de doorlopende groenstructuren in Bodegraven.

Het stedenbouwkundige raamwerk van Weideveld velden 4,5,7,8 is opgebouwd met een duidelijke hiërarchie. De belangrijkste straat is in Oost-West richting de wijkontsluitingsstraat de Klaproos. Deze straat biedt mogelijkheid om ook de oostrand van Weideveld in de toekomst te kunnen ontsluiten. Parallel aan de Klaproos zijn op afstand de twee kleinere groenstructuren gesitueerd die aangesloten zijn op het Noord-Zuid georiënteerde wandelpark centraal in Weideveld. Naast de twee al eerder aangelegde autostraten heeft het plan Weideveld 4,5,7,8 ook twee smalle autoluwe woonstraten. Op deze woonstraten rijden incidenteel auto’s voor het parkeren op eigen terrein en de nooddiensten. In de openbare inrichting wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kindvriendelijk verblijfsgebied en de auto ontsluitingsstructuur. Dit onderscheid wordt versterkt door het gebruik van kleur in de materialisering van de openbare inrichting. Voor de auto-ontsluiting worden voornamelijk licht grijze kleuren gebruikt zoals grijs voor de weg en basalt voor de parkeerplaatsen. Voor het kindvriendelijk verblijfsgebied is gekozen voor een warme bruin/ bruinrode kleur. Zoals de signaalkleur rood aangeeft in de verharding dat het gebied is ingericht voor de fiets zal op gelijke wijze de warm bruin / bruinrode verharding aangeven dat de auto te gast is in het gebied.

 

Specials

Op stedenbouwkundig belangrijke hoeken in het plan zijn Specials opgenomen in het raamwerk. Deze Specials krijgen de mogelijkheid om af te wijken van de randvoorwaarden voor goot- en nokhoogte, bouwvlek positionering en het ambitie niveau in de architectuur ligt hier hoger. Hier is ruimte in het plan voor bijzondere bouwvolumes. De Specials hebben ook vaak een meerzijdige oriëntatie en dat komt ten goede aan de sociale veiligheid. Het terugleggen van de bouwvlek ten opzichte van de rooilijnen verstevigd de plaatselijke groenbeleving in het groene raamwerk.

 

Aan de getoonde verkaveling zijn geen rechten te ontlenen. 

 

 

Return to Projects