Deverse Lusten

Deverse Lusten

Tuin&Landschap schreef in 2012 een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een laatmiddeleeuwse tuin bij ridderhofstad ’t Huys Dever in Lisse. De aanleg van de tuin vormt onderdeel van een integrale opwaardering van de buitenruimte van Huys Dever. Er zijn plannen om een toernooiveld te maken, de Ridderhofstad te verbinden met de tuinen door twee nieuwe bruggen en zijn twee nieuwe wandelpaden gepland vanaf het donjon en vanaf de parkeerplaats naar de tuinen.

Van oudsher is Huys Dever een versterkte verdedigbare woontoren, middelpunt in een ruig landschap. Afgesloten van de buitenwereld met muren en een gracht, slechts verbonden via een aantal bruggen. Anno 2012 is Huys Dever nog steeds een middelpunt. In een sterk veranderd landschap wordt de kernkwaliteit van Huys Dever nu bepaald door de kracht waarmee de historie beleefbaar is met de gebruiken van nu en in de context van nu. Die context bestaat uit het Huys Dever, de gereconstrueerde voorhof, de bruggen en de (te realiseren) ruimtes daar omheen. De kracht zit hem in het creëren van samenhang. Het gaat om het totaal beeld waarin de onderdelen logisch met elkaar zijn verbonden en een geloofwaardig maar hedendaags verhaal vormen.

In ons concept voor de prijsvraag van Tuin&Landschap zien wij kasteel tuin Huys Dever als het middelpunt in thematische, op zichzelf staande gebieden. Eén van deze gebieden is de Middeleeuwse lusttuin.

Je voelt je bijna ridder als je een bezoek bent aan de kasteel tuin Huys Dever. Je blik dwaalt af naar de restanten van de Ridderhofstad en je kijkt omhoog naar het donjon waar je je voorstel hoe je een jonkvrouwe belooft de vesting te verdedigen. Maar niet vandaag… vandaag vier je hier je bruiloft. Een hedendaagse parallel met het ridderleven waarin de tuin het middelpunt vormde van het uiten van liefde en het genieten van het buitenleven. Vanaf het voorterrein loop je over de brug langs Huys Dever naar de achtertuin.Via het graspad loop je richting de lusttuin. Daar wacht je kersverse bruid. Langs de knotwilgen loop je tussen schermen van gevlochten wilgentenen, rechts is de moestuin, je slaat linksaf. Onder de rozengang staat ze. Dit wordt jullie dag.


Partner: Marchel-Wim van Dongen

www.mwvd.nl

 

Return to Projects