Harmonieplein Maarssen

Harmonieplein Maarssen

Stedenbouwkundig plan Harmonieplein Maarssen is recent door het college van gemeente Stichtse Vecht vastgesteld. Gedurende het gehele ontwerpproces is bij de vele inloopmomenten breed opgehaald wat inwoners en belanghebbenden voor wensen en aandachtspunten hadden in de verschillende plannen. Het definitieve plan wordt begin 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het masterplan Harmonieplein heeft zich in het afgelopen jaar stap voor stap ontwikkeld door de inbreng van extra randvoorwaarden en uitgebreide communicatierondes. We hebben in een vroeg stadium onderzocht of een parkeergarage of parkeerdek financieel haalbaar is, maar dat bleek niet het geval. Later werden de opties meer verfijnd en werden de plannen haalbaar. De laatste stappen met het verbinden van het schoolplein aan het Harmonieplein en de benodigde breedte voor een levendig Harmonieplein met terrassen hebben mede met de zonstudies het uiteindelijke masterplan gevormd.

Het karakter van het nieuwe Harmonieplein laat zich het best omschreven als een veelzijdig dorpsplein; er wordt met voordeuren gewoond aan het plein, er is ruimte voor daghoreca met enkele terrassen, er is een speelplaats voor kinderen met een waterelement en er kan op feestelijke dagen een kleine markt worden georganiseerd.
Bijzonder wordt de koppeling van het schoolplein en het Harmonieplein. Het moet mogelijk zijn om op een terrasje te zitten terwijl de kinderen gebruik maken van de speelgelegenheden op het schoolplein. Het Harmonieplein wordt daarom ook kindvriendelijk ingericht en vrij gehouden van doorgaand verkeer, alleen nooddiensten en fietsers krijgen toegang tot het plein.

Voor de hoogwaardige inrichting van het plein is duurzaamheid een belangrijk thema. Het plein moet robuust raamwerk worden met ruimte voor de flexibele inrichting zodat het plein eenvoudig met de tijd kan transformeren. Het plein wordt verder ingericht met hoogwaardige duurzame inrichtingselementen en verhardingsmaterialen. Het aanwezige grote groen moet zoveel als mogelijk worden ingepast.

Samen met de direct omwonenden, het schoolbestuur, ondernemers en gemeente kan er gesproken worden over de invulling van het plein eens in een bepaalde hoeveelheid jaren of bij verandering van de programmatische invulling in de plint. Gedacht kan worden aan voorjaarsbloemen of een pluktuin, grote of kleine terrassen voor markt en horeca speelvoorzieningen voor kinderen van verschillende leeftijdscategorieën.

Met de herinrichting en ontwikkeling van het Harmonieplein krijgt Maarssen-dorp een nieuw hart. Het Harmonieplein wordt het centrum van het dorp en wordt verbonden met de Kaatsbaan. Een afwisselend en levendig plein waar altijd wat gebeurd en waar het prettig vertoeven is.

 

 

Het stedenbouwkundig plan is ontwikkeld samen met de gemeente Stichtse Vecht en Bureau Planmaat onder projectmanagement van de Accommodatie Regisseurs. Meer informatie over het stedebouwkundig plan staat online op www.harmonieplein.info. Hier is tevens een filmpje te zien over de interactieve wijze waarop dit stedenbouwkundig plan tot stand is gekomen.

 

 

Return to Projects