Hoffelijk Schipluiden

Hoffelijk Schipluiden

The plan of ‘Courts’ Laplab in partnership with Plane Sight Architecture was one of the nominees for the contest Casa Nova in 2011. During the "Regional Woonvisie Haaglanden 2000-2015 ' the Haaglanden outlines the ambition for the development direction in the field of housing for the next years. To get more variety in the types of housing Haaglanden writes an annual competition for ideas of where in 2011 a central theme was "Building a village: living to live."

With an increasing focus on urbanisation and the process in which smaller cities merge into bigger regions it becomes essential to regenerate attention for villages and their characteristic landscape. Vital cities exist by virtue of a vital hinterland offering a comfortable living environment for starters as well as seniors. ‘Hoffelijk’ (Courts/Courteous) connects the traditional surroundings of the green village with the current housing demands and ways of living.

The starting-point for a village design along the edge of Schipluiden is the presence of the polder of Midden-Delfland and the recreative component within. ‘Hoffelijk’ uses these qualities to translate a relationship with the landscape in a network of canals and paths. An important spatial feature in the plan is a central path aligned with pollard willows. Green courts along this path form a child friendly collective space framed by a great variety in houses. The site Keenenburg V becomes an easy accessible area with an abundance of different places.
In contrast with the rural setting, the houses are modern and anticipate to the need for diversity in typologies but with a uniform recognisable appearance. The houses are designed as ‘Sunstudios’. Equipped with a dynamic daylight tracker they assure enough entrance of daylight regardless the position, sun angle and weather.

The attractiveness of rural living for a broader range of people is increased by reducing construction costs (and therefore housing prices) by using a smart building system. Facades and roofs are easily build with prefab wooden elements which can also be modified and dismantled. The technology of the dwelling facilitates later adaptations and the offering of choices.
‘Hoffelijk’ secures the future of the village by unifying landscapes, era’s and dwellers in a balanced vision for the site Keenenburg V.

 

---------------------------------

 

Het plan 'Hoffelijk' van Laplab in samenwerking met Plane Sight Architecture was één van de genomineerden voor de prijsvraag Casa Nova 2011. In de ‘Regionale Woonvisie Haaglanden 2000-2015’ schetst het Stadsgewest Haaglanden de ambitie voor de ontwikkelingsrichting op het gebied van wonen voor de komende jaren. Om tot meer variatie in woonvormen te komen, schrijft het Stadsgewest Haaglanden jaarlijks een ideeën wedstrijd uit waarbij in 2011 één thema centraal stond “Bouwen in een dorp: wonen om te leven".

Met de focus op toenemende verstedelijking en schaalvergroting waarbij kleinere gemeenten opgaan in grotere is het van belang gelijke aandacht te besteden aan het dorp en zijn karakteristieke landschap rondom. Vitale steden bestaan bij de gratie van vitale dorpen die als prettig leefklimaat dienen voor de actieve starter én ontspannende gepensioneerde. ‘Hoffelijk’ verbindt de traditionele omgeving van het groene dorp met de huidige woonwensen en samenlevingsvormen. Uitgangspunt voor een ‘dorpenbouwkundig’ ontwerp is de aanwezigheid van het karakteristieke polderlandschap en de recreatieve component hierin.

Dorps wonen aan de rand van Schipluiden is wonen in een gezamenlijk groen hof omringd door poldersloten. Het recreatieve karakter van de locatie komt naar voren door een integratie in het knotwilgen landschap. De Zonstudio’s, compacte woningen met een flexibele plattegrond, slim bouwprincipe en variabele kapconstructies, zijn ideaal voor verschillende bewoners. De Zonstudio kan ingericht of uitgebreid worden om ruimte te bieden voor het werken aan huis of een eigen zaak als kapper of huisarts te beginnen. In het plan is ook plaats voor een wilgenvlechterij. Het inzetten op een woningtype dat door zijn flexibiliteit een grote verscheidenheid aan gebruik en bewoners toelaat maakt de variatie onbeperkt. Met hagen omzoomde hoven creëren intieme buurten waar deze bewoners elkaar kennen.

Compact wonen geeft ruimte aan de omgeving. Landschap wordt niet opgegeven maar integraal deel van het plan. Het knotwilgen jaagpad en extra ruimte voor water trekken het landschap tot aan het lint het dorp in. Het ligt voor de hand om in de hinderzone te parkeren. Hierdoor blijven de hoven autovrij en is er voldoende ruimte om te spelen. Voor de woningen aan de noordkant zijn parkeervoorzieningen langs de Otto van Egmondlaan. De sloten dragen bij aan waterberging en de landschappelijke relatie is een gezonde leefomgeving. De Zonstudio’s zijn energieleverend en hebben een grijs water systeem. Ze zijn geconstrueerd uit vol hout, demontabel en makkelijk te veranderen. Relaties tussen bewoners komen tot leven in de intieme hoven met toch een grote mate aan individualiteit in de woningen. Naast de hoven zijn publieke plekken opgenomen zoals het jaagpad, eiland en de aanleg-/visvlonder.

Return to Projects