MIRT A2

MIRT A2

MIRT Onderzoek A2 Deil-Vught


De A2 tussen Deil en Vught is, samen met de ringweg rond ’s-Hertogenbosch, onderdeel van de zogeheten Kennisas A2 tussen Amsterdam en Eindhoven. Langs die as liggen belangrijke kenniscentra en economische toplocaties. Het is zowel voor de regio als voor de hele Nederlandse economie belangrijk dat die goed bereikbaar zijn. Rijk en regio zijn hiervoor eerder een MIRT Onderzoek Kennisas A2 gestart. Als uitkomst van dit MIRT Onderzoek is besloten dat het MIRT Onderzoek Kennisas A2 niet als geheel, maar wel opgavegewijs een vervolg krijgt. Een van deze opgaven is het traject tussen Deil en Vught.

LAP Landscape & Urban Design werkte voor het MIRT-onderzoek knooppunt Deil – ’s-Hertogenbosch – knooppunt Vught samen in een team met Studio Bereikbaar, DONA Stedenbouw, Witteveen+Bos en Twynstra Gudde. Het MIRT-onderzoek kwam tot stand in een samenwerking van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Regio Rivierenland. Deze partijen hebben in een stuurgroep het proces aangestuurd en in een projectteam de uitvoering van het onderzoek ter hand genomen.

Het uiteindelijke rapport uit juni 2017 geeft weer hoe bovengenoemde partijen samen met stakeholders een probleemanalyse voor de A2 hebben uitgevoerd en op basis daarvan een pakket met quick wins en oplossingsrichtingen hebben ontwikkeld. Om de bereikbaarheid te verbeteren, zijn geen op zichzelf staande quick wins en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Het pakket aan quick wins en oplossingsrichtingen als resultaat van dit MIRT-onderzoek is samenhangend en houdt rekening met oplossingen voor de korte, lange en middellange termijn. Om de urgente situatie op de A2 aan te pakken, is het nodig om op korte termijn de quick wins uit dit samenhangende pakket te realiseren en de oplossingsrichtingen voor de middellange en lange termijn uit te werken op basis van een vernieuwende, adaptieve aanpak.

 

 

Return to Projects