Nieuwe Generaties, Nieuwe Steden!

Nieuwe Generaties, Nieuwe Steden!

'New generation & new cities' was an one year research, in 2013, to research from west to the east of The Netherlands the future of Dutch cities through the eyes of young professionals, youngster and students. The key words of the research are living, working and learning. The main question was: How does the new generation wants to work and live in the future? The purpose of the study and the publication is to create awareness among professionals and the general public that a sustainable demographic insight is needed in formulating future visions of the city. Sander Lap was oppointed region leader team Haarlemmermeer. Each region has formulated a focus appropriate to the demographic and economic trends in their specific region.

The final result was a small publication by each region partly writen by young professionals and party by field experts.

After the research was done LapLab was appointed to layout and style the publication NGNS!

 

Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden is een eenjarig interdisciplinair onderzoekstraject van west naar oost in een dwarsdoorsnede door het land. De kernbegrippen zijn wonen, werken en leren.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, Architectuurcentrum AORTA en Architectuurcentrum Twente wilde onderzoek doen naar de visie van nieuwe generaties op de toekomstige leefomgeving in 2030. Met de hoofdvraag: Hoe wil de nieuwe generatie in de toekomst wonen en werken?

Wat zijn de behoeftes van die nieuwe generaties, inclusief culturele en etnische diversiteit, voor de toekomstige leefomgeving op het gebied van wonen en werken? En wat zijn de consequenties van de diverse leefstijlen en deze behoeftes van de nieuwe generaties voor de ruimtelijke inrichting van ons land? Deze vragen vormden aanleiding voor een onderzoek, een zoektocht over de dwarsdoorsnede van het land, vanuit regio’s met enorme verschillen in gebiedskenmerken en bevolkingssamenstelling, zowel onderling als binnen de regio’s zelf.

Het doel van het onderzoek en de publicatie is om bewustwording te creëren bij professionals en een breed publiek dat ook een duurzaam demografisch inzicht nodig is bij het formuleren van toekomstvisies op de stad.

Sander Lap was de Regioleider van Haarlemmermeer in samenwerking met Regioleider Utrecht Rianne Pruis, Regioleider Twente Jan Stegink en met studenten werd er een dwarsdoorsnede gemaakt waarbij elke regio een focus heeft geformuleerd die passend is bij de demografische en economische trends in de regio. Per regio werken meerdere studenten met een verschillende studieachtergrond aan het onderzoek, ieder vanuit een persoonlijke vraagstelling, ondersteunt door docenten én door een regioleider. Per regio worden belangrijke regionale kennispartners en belanghebbenden uit het veld zoals gemeenten, woningcorporaties en Schiphol betrokken. In alle drie de regio’s wordt het onderzoek tegelijkertijd verder uitgewerkt en vindt er tussentijds kennisuitwisseling plaats. Het onderzoek resulteerde in de publicatie Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden.

 

Deze publicatie is onderdeel van het onderzoekstraject Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden. FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, en drie architectuurcentra; Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, Architectuurcentrum AORTA en Architectuurcentrum Twente, deden in 2013 een interdisciplinair onderzoek naar de visie van nieuwe generaties op de toekomstige leefomgeving (2030) in de regio’s Haarlemmermeer en Schiphol, Utrecht en Twente. Studenten van universiteiten en hogescholen deden in dit kader voor hun afstuderen onderzoek naar de vraag: hoe wil de nieuwe generatie in de toekomst wonen en werken?

 

Onderzoek :

Eveline Schwarz: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief, Universiteit Utrecht: Gerrit Dielissen, Marcel Coenders (begeleiders)

Rinke Oostra : Urban Sociology, Universiteit van Amsterdam: Walter Nicholls, François Bonnet (begeleiders) Else Koning: Conflictstudie, Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam: Ivar Halfman (begeleider)

Shannon Bolink: Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht: Gerrit Dielissen, Marcel Coenders (begeleiders)

 

Uit het veld:

Gemeente Haarlemmermeer, team strategisch programma: Roel in ‘t Veld, Albert Jan Kruijter, Roeland Stolk

Ymere: Fred de Ruijter, Daniela Wullers

 

Tekst en redactie: Rein Sohilait, Vivian Sonnega en Yvonne Lub

Ontwerp en opmaak:
LAP Landscape & Urban Design

 

Samenwerkings- FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken: partners: Rein Sohilait en Vivian Sonnega

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol:
Yvonne Lub en Sander Lap

Architectuurcentrum AORTA:
Eveline Paalvast en Rianne Pruis

Architectuurcentrum Twente:
Peter van Roosmalen en Jan Stegink

Return to Projects