Europan win Nijmegen

Europan win Nijmegen

Undulating Nijmegen! was winner of the site (Winkelsteeg / Station Nijmegen Goffert) for Europan 9 and received a honourable mention. The project covers a study area of around 26ha and a project area of 6ha. The competition was organised as a Biannual European young designer competition by Gemeente Nijmegen and FiftyTwoDegrees C.V

The landscape of Nijmegen characterises itself by its undulating beauty. Nijmegen is modest about its origin, but has an impressive landscape of carved height differences offering a special quality, unique in the Netherlands. This landscape is the result of the combination of the fruitful riverbeds of the river Waal and the high dry hills formed by the thrust powers of the massive land ice in the times of the ice age, the Saale Glaciale. Rediscovery of the ice age slopes theme can solve this node without complex or dark tunnels. The undulating park covers a two stories parking garage to serve the new train station and the Philips campus where NXP chips are produced. This chips are used for energy winning solar cells, which are used in the facade of this landscape euphorically office hill.
The existing site is now dominated by infrastructure and can be characterised as a transition zone. The roads and tracks cut through the remnants of the original landscape. In the adjacent park this beauty is still visible and therefore a good starting point for rejuvenation of the undulating landscape in the Winkelsteeg area.

The project divides the site in two programmatic areas, using the existing height differences as reference. On the high and dry part, the balcony, housing is located, on the lower part, the valley, offices, station and public space. The HAN (Hub Arnhem Nijmegen) region is introducing new public transport nodes, one of which is planned on this site. Lots of people will enter Nijmegen from this direction, making the site an ideal location to present the cities ambitions.
Housing and the mixed office- / station building are a continuation of the landscape concept. A glass facade functions as a big skin around a diverse inner space in which the station will take an important position. Not just two platforms, but a central part of the space. The office building is a separate building under the glass roof. The space between the office facade and the skin is not only space for ventilation. The shifting floors create nice spaces which will add up to a healthy and pleasant climate inside.

In collaboration with Aldo Trim (Plane Sight architecture) and Silvia Lupini

 

-----------------------------------------


Nijmegen Glooit! - Winnaar Europan 9

Nijmegen Glooit! was de winnaar van de locatie Winkelsteeg / Station Nijmegen Goffert voor Europan 9. Het project beslaat een studiegebeid van 26 ha. en het project zelf beslaat 6 ha.

Nijmegen is bescheiden over zijn origine, maar heeft een imposant landschap van uitgesleten hoogteverschillen die een voor Nederland unieke kwaliteit bieden. Dit landschap is het resultaat van de combinatie van vruchtbare rivierbedden en de heuvels gevormd door ijsmassa´s tijdens de laatste ijstijd, het Saale glaciaal.
De bestaande situatie wordt nu gedomineerd door infrastructuur en kan gekarakteriseerd worden als een transitie zone. De wegen en paden zijn uitgesneden in de overblijfselen van het oorspronkelijke landschap. In het nabijgelegen Goffertpark is dit landschap nog steeds zichtbaar en daarom een goed startpunt voor vernieuwing van de glooiingen in het Winkelsteeg gebied.

Het project verdeeld het gebied in twee programmatische delen waarbij de bestaande hoogteverschillen als referentie worden gebruikt. Op het hoge deel, het balkon, wordt het woonprogramma gerealiseerd. Op het lagere deel, de vallei, komen kantoren, treinstation en publieke ruimte. De HAN (Hub Arnhem Nijmegen) regio introduceert nieuwe knooppunten voor openbaar vervoer, waarvan één gepland is in dit gebied. Vele mensen zullen Nijmegen binnenkomen vanuit deze richting waardoor het Winkelsteeg gebied een ideale lokatie wordt om de ambities van de stad te presenteren.
Woningen en het kantoor- en stationsgebouw zijn een continuering van het landschappelijke concept. Een glazen gevel functioneert als een tweede huid over een diverse binnenruimte waar het station een belangrijke positie inneemt. Niet zomaar twee perrons, maar een centraal onderdeel van de ruimte. De kantoren worden gehuisvest in een ´los´ gebouw binnen in de glazen huid. De ruimte tussen kantoorgevel en de tweede huid is niet alleen voor ventilatie. De verspringende vloeren creëren prettige terrassen welke helpen in het maken van een gezond en prettig binnenklimaat.

 

Return to Projects