Transformatie NMBS

Transformatie NMBS

De stad Kortrijk wenst de oude NMBS goederenloods te renoveren en te transformeren op de site Kortrijk Weide. De oude loods is een opvallend karakteristiek gebouw met industrieel sheddak. Samen met de nieuwe mix aan functies zoals het Centrum voor Volwassen Onderwijs, de incubator, het jeugdcentrum, een fuifzaal, een zwembadcomplex, een evenementenplein en een ecologisch park wordt Kortrijk Weide een cultureel, levendig en multifunctioneel stadsdeel.

De loods is nu al voor een deel in gebruik door Tranzit, het jeugdcentrum. Aansluitend is er een gedeelte bestemd voor indoor oefenruimte voor Urban Sports. In het overige gedeelte wordt een incubator met test- en democentrum voorzien. Het samengaan van een professionele fris transparante uitstraling voor de bedrijven gaat over doormiddels een programmatisch verloop naar de look en feel van de jongerencultuur binnen het bestaand gebouw en de nieuwe fuifzaal. Deze programmatische combinatie vormt een bijzondere uitdaging binnen het ontwerp.

In het ontwerp voor het gebouw zit een opbouw van gesloten naar open. De gevels van de fuifzaal zijn zeer gesloten maar vanuit het bestaande deel van Tranzit, is er een open hal en glazen deur richting de hal voor Urban Sports. Door de glazenwand bij de Urban Sports kijken de jongeren binnen naar de showroom van de bedrijven. De geslotenheid en openheid houdt verband met de ruigheid danwel de vriendelijkheid van de functie. Hoe ‘vriendelijker’ de functie, hoe transparanter het gebouw kan zijn.

 

Transparante wanden laten het toe dat iedereen elkaar ziet en daarmee interactie aanmoedigt en de innovatie ontstaat.

 

Een ecosysteem waar bedrijven, start-ups, ondernemende studenten, jongeren en onderzoekers elkaar inspireren. Dit gebeurd allemaal in de NMBS loods. Belangrijk element hierin is de organisatie van de gemeenschappelijke ruimtes en functies. De CEO van het grote trekkerbedrijf eet zijn lunch naast een kleine start-up aan de gedeelde bar. De incubatorcoach traint de technologie studenten en betrekt de kwesties en ideeën van de start-ups onder het genot van een hapje en een drankje. Alles draait hier om kennis, netwerking en kruisbestuiving tussen groot en klein.

 

De incubator met het publieke restaurant en open karakter voor werkplekken heeft naast een functionele ontsluiting ook als doel:
  • Centrale, gezamenlijke entree van alle functies en bedrijven, waardoor ontmoeting en uitwisseling wordt aangemoedigd; 
  • Representatieve ontvangst van medewerkers en bezoekers; 
  • Huisvesten en stimuleren van onderwijs en onderzoeksfaciliteiten en organisaties in een open omgeving; 
  • Huisvesten en stimuleren van startups in de hightech maakindustrie dichtbij de bedrijven; 
  • Huisvesten van alle shared facilities en shared services om daarmee een centrale service straat te creëren; 
  • Centrale plek voor informatie van alle activiteiten rondom digitale technologieën; 
  • Podium bieden aan evenementen en bijeenkomsten; 
  • Showcase van producten en dienstverlening mogelijk maken van de bedrijven die participeren in de NMBS loods.

 

De kracht van het NMBS collectief is groter dan de optelsom der individuen. Eén plus één wordt drie. Verschillende bedrijven zijn verenigd in de NMBS loods, waarin ook specifieke competenties, faciliteiten en voorzieningen worden geclusterd. De ruggengraat is de incubator met het restaurant, de bar en openbare werkplekken. Start-ups ontmoeten andere professionals bij de shared facilities. Door het gehele gebouw is er altijd overzicht en wordt communicatie aangemoedigd.

Verhoogd aan het balkon bevinden zich flexibele en gedeelde kantoor-/ werk- en vergaderruimten. Bedrijven die de fase start-up zijn ontgroeid kunnen hier bijvoorbeeld een eigen ruimte huren. De verhoogde corridor, die overzicht geeft op de werkruimten eronder, en voorzien is van een natuurlijke groene inrichting creëert een extra dimensie in de ruimte en als bijkomend voordeel kan de trap bijvoorbeeld benut worden als zitplek of tijdelijke tribune.

De creatief industriële maakindustrie zoekt enthousiaste jongeren. Gezien worden en het opzoeken van interactie met de jeugd is hiervoor essentieel. Om de jeugd te prikkelen is alles zichtbaar vanaf de straat en vanuit de Urban Sports hal. Door elkaar vanaf je eigen plek te zien, wordt je geïnspireerd om in beweging te komen. Jongeren laten zich inspireren door de techniek, door fascinerende robots en omgekeerd kunnen werknemers na het werk even sporten of wat drinken in de spoorwegtuin. Ontmoeten, shared services, het open karakter met nieuwe innovaties en gezamenlijke ontwikkelingen. Dat zijn de kenmerken van de NMBS loods te Kortrijk.

 

In samenwerking met 2VDW Architecten - Johan de Wachter

Return to Projects