Parklaan Rijsenhout

Parklaan Rijsenhout

De visie voor de Parklaan in Rijsenhout komt voort uit een te verwachten aanstaande functieverandering in een 19 ha groot gebied tussen de Grote en Kleine Poellaan, de Rijshornstraat, de Bennebroekerweg en de Leimuiderdijk. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat deze clusters niet meer geschikt zijn voor de glastuinbouw en een nieuwe functie gewenst is.
Naar aanleiding van de teruggave door Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland is er vanaf 2011 in samenwerking met Vital PlaceS® en in opdracht van Van Luling Vastgoed uit Aalsmeer en Timpaan uit Rijsenhout -in overleg met de verschillende mede grondeigenaren in het gebied- een gebiedsvisie ontwikkeld voor dit deel van Rijsenhout.

De visie voor de inbreiding van Rijsenhout Midden wordt gestructureerd door de Parklaan. Een lommerrijke laan, onderdeel van het integraal technisch groen, verbindt het centrum van Rijsenhout aan de Poldertuin en Park21. Door middel van een energiecirkel van Rijsenhoutse bedrijven kan een energieleverende wijk ontstaan. Groen afval van de wijk wordt door De Meerlanden vergist tot groen gas, waarop het transport van Langhout kan rijden en met een zonnestroomdak kan in de energiebehoefte van de wijk ruimschoots worden voldaan.

Het stedenbouwkundig ontwerp kent een verloop van een dorpse kern tot aan royaal wonen in het groen. Over dit verloop veranderd het programma van de inbreiding van wonen naar werken, maatschappelijk/educatief naar de combinatie wonen/werken. Door middel van de Parklaan ontstaat een continuïteit in buitenruimte die gekenmerkt wordt door water en groen. De buitenruimte is ontwikkeld om de sterke eigenschappen van dit groen optimaal te benutten. Het groen wordt technisch ingezet voor het filteren van de lucht, het remmen van geluid en het afvangen van stof.

Enthousiaste Rijsenhouter: ”Prachtige plannen! Heerlijk om in zo'n dorp te wonen"

De parklaan is een hoogwaardige groene verbinding, de ruggengraat van het plan en loopt van Park21 tot de Westeinderplassen. De Park(eer)laan is zo genoemd omdat de functie parkeren ruim is opgezet in een lommerrijke straat met brede parkeerbermen. De auto is hier te gast in het groen. Door een wisselende profilering en de slingerende beweging wordt de snelheid hier volledig aangepast naar wijkniveau. Door de inrichting wordt een toename van verharding voorkomen, er wordt juist meer vergroend. Geluidsremmende en luchtzuiverende maatregelen kunnen aanvullend genomen worden op plaatsen waar dat nodig is. Parkeerplaatsen op halfverharding worden gedeeld tussen functies. Bewoners parkeren op eigen terrein, werkers op openbaar gebied en zo ook de maatschappelijke functies als de kerk en een multifunctionele accommodatie. Tevens is er in de weekenden ruimte voor de recreant die het gebied bezoekt.

Return to Projects