Voedsel Verbindt Amsterdam

Voedsel Verbindt Amsterdam

In het begin van 2014 heeft Laplab het project 'Voedsel Verbindt Amsterdam' in beeld gebracht om zo de ideeën en doelstellingen van dit project te verduidelijken voor de opdrachtgever Rabobank Amsterdam in samenwerking met onderzoeker Jan-Willem van der Schans van de Universiteit Wageningen.

Rabobank Amsterdam wil van betekenis zijn voor een vitale stad, waarin zij overtuigd zijn dat de beschikbaarheid en waardering van goed voedsel een zeer belangrijke rol speelt. Vanuit verschillende oogpunten is dit een essentieel onderdeel, duurzaamheid, maatschappelijke en sociale ontwikkeling, volksgezondheid en economische belangen, vandaar de opzet 'Voedsel Verbindt Amsterdam'.

Rabobank Amsterdam heeft de afgelopen jaren in kaart gebracht wat er in en rond onze stad speelt op het gebied van voedsel, wie bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen en wat nodig is om te ondersteunen en versnellen.

Het is nu tijd om een nieuwe stap te zetten. Rabobank Amsterdam wil partijen uitdagen om een langetermijnperspectief te creëren voor de rol van voedsel in de Metropoolregio Amsterdam. En niet alleen qua productie, efficiëntie en beschikbaarheid. Want ook juist educatie, gezondheid, cultuur en andere sociaal maatschappelijke waarden zijn van strategisch belang voor de stedelijke vitaliteit. Een perspectief voor meer verbinding binnen de keten, een nieuwe balans. Een nieuwe balans is geen statisch evenwicht maar een dynamisch proces.

Met een nieuwe balans willen zij met 'Voedsel Verbindt Amsterdam' een impuls geven aan de economische én maatschappelijke verbinding tussen stad en regio; in het bijzonder de verbinding tussen de behoefte van de stad en het aanbod vanuit het omliggende platteland.

Voedsel is een drager van de vitaliteit van de stad. Voedsel verbindt. Via voedsel kan worden bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, de rijkdom van multiculturele diversiteit en de gastvrijheid van de stad.

In samenwerking met Rabobank Amsterdam, BoerBosTransformeert!, Willem van der Schans Universiteit Wageningen.

Return to Projects